Impresum

Izdavač i produkcija
Freemental Communications

Direktor i glavni urednik:
Gordana Ristić

Predsednik Izdavačkog saveta:
Kneginja Jelisaveta Karađorđević

Dizajn:
Grafički studio Torgašev

Izvršni direktor:
Katarina Spasojević

Urednik fotografije:
Vuk Dapčević

Spoljna politika: Marko Petrović

Ekonomija: Dragan Stojčević

Događaji: Jelena Drajzer

Literarni urednik: Nataša Rankusović

Lektor: Aleksandar Belčević

Art: Miloš Janković

Saradnici: Vladimir Miladinović,
Marko Poplašen, dr Branimir Jovanović,
Mirjana Vladisavljević, Sanja Đorđević,
Dragan Stojevčić, Nebojša Grnčarski,
Draško Begović, Vladimir Ristić,
Aleksandar Bursać, Aleksandar
Milinković (nauka), Mirjana Prljević (Pariz), Branislava Uskoković,
Iva Babić, Danijela Galov

Asistent urednika: Bojan Švonja

Distribucija i prodaja:
“Polidor’’, tel/fax: +381 112461138

Adresa redakcije
Knez Mihajlova 2, 11000 Beograd
E-mail: info@brandomania.co.rs
Fax: + 381 11 / 32 84 356
Tel: + 381 11 / 26 20 070

Marketing: Mirjana Ignjatović
Tel: + 381 11 / 21 83 807
Mob: + 381 64 / 18 43 434

E-mail: marketing@brandomania.co.rs
office@freemental.com

Štampa
Rotografika
Segedinski put 72, Subotica
Tel: + 381 24 / 636 600
Fax: + 381 24 / 636 620
www.rotografika.co.rs

© 2008-2009 Freemental Communications. Sva prava zadržana. Naslovna O nama Partneri Marketing Uslovi korišćenja Impresum Kontakt